Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.lmk-fl.cz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function '_wp_footnotes_kses_init' not found or invalid function name in /web/htdocs/www.lmk-fl.cz/home/www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 308
Historie klubu | LMK Františkovy Lázně
Letecko modelářský klub Františkovy Lázně p.s. Cheb IČO: 64840107

Klubové informace

V roce 1978 založilo několik modelářských nadšenců leteckomodelářský klub.Vzniknul tak nejzápadnější klub naší republiky.
Jako plochu pro létání používali tehdy louky za městem,někdy plochu starého vojenského letiště v Chebu,později pak také letiště pro zemědělské účely u Komorní Hůrky. zakladatelé klubu

Členská základna se postupně rozrůstala o letecké modeláře z Chebu,Házlova,Aše a v nedávné době i ze vzdálenějších měst,jako z Chodova a Nejdku.
Z počátku byly mezi modeláři zastoupeny volné a upoutané kategorie.Klub měl také několik modelářských kroužků a díky dobré práci instruktorů-členů klubu,-a dotacím tehdejšího Svazarmu se členská základna klubu během let úspěšně rozšiřovala.

Členové klubu často během roku vyjížděli na různé soutěže a úspěšní byli hlavně v kategoriích upoutaných modelů.Později,kdy se v klubu objevily rádiové soupravy pro ovládání modelů a bylo možné stavět soutěžní i propagační modely řízené rádiem,zůčastňovali se členové i modelářských leteckých dnů a hojně předváděli své modely na dětských dnech v okolí.

Na sklonku roku 1984 bylo rozhodnuto o výstavbě modelářského areálu na pozemcích tehdy obhospodařovaných Technickými službami města Františkovy Lázně.Po značných úpravách terénu,kdy měly hlavní slovo buldozér a bagr,byl areál,na kterém členové klubu odpracovali stovky hodin, 20.září 1986
za účasti zástupců města a příslušných organizací,slavnostně otevřen.
Během dalších let byl areál stále upravován-lavičky pro diváky,oplocení,sociální zařízení,obytná buňka,skladiště,foliový hangár,atd.
Modelářský areál se v dalších letech těšil velkému zájmu lázeňských hostů a mezi návštěvníky se často objevila i jména známých modelářů.
pan Bláha jeden ze zakladatelů klubu z letadlem

Svoje zázemí pro schůzování,různé společenské akce a místo pro práci kroužků má klub v pronajaté budově od vedení města Františkovy Lázně.Tato budova prakticky po celou dobu činnosti klubu sloužila a slouží jen pro zájmové organizace.Po mnohých úpravách má dnes ústřední topení,v přízemí se nachází svépomocná autodílna,v prvním patře pak velká místnost pro akce klubu,sociální zařízení,kuchyňka,zasedací místnost,kde zároveň sídlí klub šachistů.

Události na sklonku roku 1989 ovlivnily i dění v klubu. Po vzniku AVZO na místo bývalého Svazarmu zanikly i dotace, což podmínilo i odchod několika členů klubu.O pozemky,na kterých byl vybudován areál,se začali hlásit restituenti. Následek byl zánik areálu bez náhrady.

Další činnost klubu byla závislá na finančních možnostech jednotlivých členů.Na druhé straně vznikla možnost zakoupit si kvalitní RC soupravy a tak se další činnost klubu ubírala hlavně tímto směrem.
Během let klub potkaly také tragické události,kdy z našeho kolektivu za tragických okolností postupně odešli tři mladí lidé.

V současné době klub čítá na 28 členů,z nichž je 25 vysoce aktivních.V klubu jsou zastoupeny kategorie elektroletů(hlavně halových)soutěžních modelů F3A,RCAX,RCAH,F4C,RCMX,F3C,F3J,RCV2,F1A,tedy výčet opravdu pestrý.V klubu jsou také školení bodovači a rozhodčí a velkou službu pro soutěže a propagační akce,které klub pořádá,je také práce počítačového odborníka a dalšího člena klubu-majitele stánku občerstvení.
nynější členové klubu

V klubu je také vedena kronika,kterou v součastnosti vede již třetí člen klubu v pořadí.Při listování v této objemné knize,plné fotografií a zápisků,je vidět jak byla a je bohatá činnost klubu.Jsou to desítky drobných i větších akcí a výjezdů během každého roku.

Zpracoval kronikář klubu
Františkovy Lázně
L.Motl

str

LMK344